• nl
  • en

Corporate Finance

Met onze dienstverlening op het gebied van Corporate Finance streven wij namens onze klanten naar het verhogen van de transactie- of bedrijfswaarde in combinatie met een zo laag mogelijk risicoprofiel.

Door de verslechterde economische omstandigheden zijn bedrijfswaarderingen onder druk komen te staan. De teruggevallen bedrijfseconomische prestaties en terughoudendheid van banken om transacties te financieren, zijn hier debet aan. Veel geplande bedrijfsoverdrachten zijn hierdoor uitgesteld. Echter, deze tijd kan uitstekend worden gebruikt voor strategische heroriëntaties. Onze relaties stellen zich juist in deze tijd de volgende vragen:

“Wat is mijn onderneming waard en hoe kan ik die waarde optimaliseren?”

“Zijn er overnemende partijen of investeerders geïnteresseerd in (delen van) mijn onderneming?”

“ Hoe kan ik mijn onderneming herstructureren, zodat ik een betere cashflow kan realiseren en structuurrisico’s kan beperken?”

De vragen waarmee ondernemers en financieel directeuren kampen zijn nogal divers en complex.

Bij Heston is expertise aanwezig voor het begeleiden van fusies, overnames en bedrijfsstructureringen met focus op de algehele vastgoedmarkt, alsmede de health, wellness en leisure sector. Onze dienstverlening bestaat uit:

  • Business recovery en herstructurering
  • Fusies, overnames en overdracht binnen de familie
  • Ondernemingsfinanciering
  • Verkoopklaar maken
  • Due Diligence onderzoek