• nl
  • en

Business Recovery en Herstructurering

Als uw onderneming in financieel zwaar weer belandt kan de continuïteit van uw onderneming in gevaar komen. Verslechtering van het rendement, negatieve resultaten, verslechtering van balansposities en liquiditeitsproblemen doen zich dan voor. In zo’n situatie moet snel en accuraat gehandeld worden. Heston staat u bij met onafhankelijk en helder financieel advies. Heston maakt analyses van de problemen en draagt uitvoerbare oplossingen aan om uw onderneming levensvatbaar te houden. Heston assisteert u bij:

  • (Her)financieren van vreemd vermogen;
  • Afstoten van activiteiten en/of activa;
  • Optimaliseren van de cashflow;
  • Beperken structuurrisico’s;
  • Aandragen private equity partijen;
  • Optimaliseren vermogenspositie en -structuur.

Indien gewenst stelt Heston zijn netwerk van banken, investeerders, ontwikkelaars en bouwbedrijven beschikbaar om samenwerkingen succesvol tot stand te brengen. Uiteraard zal Heston u gedurende het traject bijstaan en adviseren.