• nl
  • en

Fusies, overnames en overdracht binnen de familie

Een onderneming verwerven, afstoten of overdragen aan de volgende generatie is voor veel ondernemers een unieke aangelegenheid. Heston adviseert en begeleidt eigenaren van middelgrote (familie)bedrijven bij een dergelijk proces.

Wij kunnen u in dit dynamische proces bijstaan vanaf de verkenningsfase tot en met de daadwerkelijke transactie en de afwikkeling daarvan. Een acquisitieprofiel opstellen, marktanalyse, waardebepaling, (vreemd) vermogen structureren, advisering inzake kapitaalverschaffing, aansturing van diverse partijen en due diligence onderzoeken behoren tot onze werkzaamheden.

Een onderneming kopen, verkopen of overdragen kan op diverse manieren plaatsvinden. Op basis van de door u gestelde doelstellingen bepalen wij gezamenlijk hoe het proces wordt vormgegeven.