• nl
  • en

Ondernemingsfinanciering

Het kan zijn dat de structuur van uw bedrijfsfinanciering niet meer optimaal is of u wenst een deel van uw geïnvesteerd vermogen uit de risicosfeer te halen. Rentestanden, liquiditeitsopslagen en cashflowpositie kunnen sinds het afsluiten van de financiering sterk veranderd zijn of de aflossingsverplichting past niet meer bij de huidige tijdsgeest. Al met al kunnen deze factoren uw liquiditeitspositie ernstig in gevaar brengen waardoor uw bedrijfsactiviteiten in het geding kunnen komen.

Heston brengt graag de potentiële financieringsmogelijkheden voor u in kaart. Wij kunnen u bijstaan voor het aantrekken van private equity, bancaire leningen en kredietfaciliteiten.