• nl

Grote rol verduurzaming vastgoed bij (her)financiering

Vanuit onze praktijk als adviseur bij vastgoedfinancieringen blijkt dat duurzaamheid of verduurzaming steeds vaker een discussiepunt is bij (her)financiering van vastgoed. Vanwaar deze toegenomen interesse in duurzaamheid?

Europese toezichthouders menen dat op termijn de systemische bankrisico’s van duurzame assets minder groot zijn dan van niet duurzame assets. Met het oog op de steeds verder afnemende hoeveelheid fossiele brandstoffen zijn assets, die hierop (nagenoeg) geen beroep doen, nu, maar ook in de toekomst, dus te prefereren boven niet duurzame assets. Logisch dat banken bij het aangaan of verlengen van een lange termijn relatie ook de duurzaamheid van het vastgoed meewegen in hun goedkeuringsproces.

Maar wat betekent dit dan voor uw portefeuille en/of (her)financiering? De financierbaarheid van uw portefeuille neemt toe naarmate deze duurzamer is. Het “loont” uw portefeuille op duurzaamheid te toetsen:
– Vaststellen huidige status en duurzaamheidsstrategie
– Bepalen investeringen om duurzaamheid te verhogen
– Beoordelen cashflow in relatie tot rendement en financiering
– Beoordeling bankproposities.

Het is onze ervaring dat bepaalde banken een portefeuille zonder duurzaamheidsstrategie geen krediet zullen verstrekken. In vele gevallen zijn voor assets met een duurzaamheidsstrategie gunstigere voorwaarden beschikbaar in de markt, hetzij ten aanzien van de rentemarge, hetzij ten aanzien van de bevoorschotting.

De mate waarin u zelf wilt bijdragen aan verduurzaming is ook een belangrijke overweging. Wij zijn van mening dat een keuze voor verduurzaming, zeker op termijn, leidt tot verlenging van de technische en economische levensduur van uw portefeuille:
– Lagere exploitatielasten
– Betere verhuurbaarheid en verkoopbaarheid
– Betere financierbaarheid
– Waardebehoud dan wel -verhoging
– Hoger rendement.

Aan u de keuze!