• nl
  • en

Risk adjusted pricing leidt tot verdere prijsdifferentiatie

“Betaal ik te veel rente?”

De huidige financieringsmarkt voor commercieel vastgoed verschilt enorm van de financieringsmarkt voor 2008. Financiers voeren ten gevolge van onder meer Basel 3 een stringenter beleid met als resultaat een verregaandere analyse van de vastgoedobjecten alsmede achterliggende ondernemers en investeerders. Aangescherpte eisen leiden tot een hoger percentage afwijzingen. Daar waar wel gefinancierd wordt, vindt steeds meer prijsdifferentiatie plaats.

Ook de komst van nieuwe toetreders op de financieringsmarkt heeft het prijspallet meer kleur gegeven. De renteopslagen voor senior loans van 40% tot 75% loan to value kunnen variëren van 1,50% tot 5%. Renteopslagen van meer risicodragende financieringen met een loan to value van 65% tot 90%, zijnde bijvoorbeeld Value Add financieringen, Mezzanine loans, Junior loans etc., variëren al snel tussen 5% en 10%.

Hoe kun je als vastgoedinvesteerder toetsen of je value for money krijgt ofwel klopt mijn risico/pricing profiel ? Daar waar de financiers over instrumenten beschikken om te berekenen welk rendement op een lening wordt behaald, houdt u zich als investeerder bezig met het totale rendement op uw portefeuille. Vanzelfsprekend tracht u een zo laag mogelijk rentetarief uit te onderhandelen. Het is echter lastig om te bepalen of u een goede deal hebt gedaan simpelweg vanwege het feit dat de opbouw van een rentetarief bij financiers vaak een black box is. Zelfs binnen één financiële instelling kan per (soort) loket het tarief aanzienlijk verschillen, hetgeen al aangeeft hoe lastig het is om tot het meest gunstige tarief te komen – los van de overige voorwaarden.

In deze wereld met geringe transparantie kan het inschakelen van een vakkundige en professionele intermediair uitkomst bieden. Zij zijn immers dagelijks bezig met het uitonderhandelen van vastgoedfinancieringen voor haar klanten en zijn op de hoogte van de tarieven per financier. Door het optimaliseren van de financieringsvoorwaarden, zoals rente, aflossing, zekerheden, structuur etc., verdient een intermediair zichzelf ruimschoots terug .

Hoe komt u er achter of uw bestaande financieringen die gunstige voorwaarden bevatten die aansluiten op de kwaliteit van uw onroerend goed portefeuille, de kasstroom die daaruit gegenereerd wordt en uw beleggingsstrategie? U kunt u ons te allen tijde vrijblijvend benaderen voor een Quick scan van uw portefeuille en bijbehorende financieringen.