• nl
  • en

Waarom de naam Heston?

Heston is vernoemd naar Steven Heston. Steven Heston heeft een wiskundig model ontworpen dat een beschrijving geeft van de evolutie van de volatiliteit van een asset. Het is een stochastisch volatiliteitsmodel, dat er vanuit gaat dat de volatiliteit van een asset nooit constant of deterministisch is, maar juist willekeurig. Hierin vinden wij een parallel met de vastgoedmarkt.

Waarom de das als logo?

De Europese das (Meles meles) is een zwaargebouwd middelgroot roofdier, behorend tot de familie der marterachtigen (Mustelidae). Dassen worden ook als informele groep geclassificeerd, waar de Europese das er één van is. Een das is vooral ’s nachts actief en heeft een omnivoor dieet.

  • De Das heeft zich aangepast aan een leven in een netwerk van gangen in een burcht die meer dan honderden jaren oud kan zijn. Ook Heston vindt zijn weg in uitgebreide netwerken en heeft oog voor duurzaamheid in woon- en werkomgeving.
  • Het territorium van de Das kan zeer uitgestrekt zijn tot soms wel meer dan 50 hectare. Ook het territorium van Heston stopt niet bij de Nederlandse grens maar gaat tot ver in Europa.
  • De Das is niet monogaam en kan meerdere relaties tegelijk onderhouden. Ook voor Heston geldt dat men meerdere relaties tegelijkertijd kan onderhouden met oog voor mogelijke belangenverstrengelingen.
  • Het aantal geschikte leefgebieden voor de Das is de laatste tijd fors uitgebreid. Ook Hestons werkgebied breidt zich uit door stijgende vraag naar gespecialiseerde consultancypraktijken.