• nl
  • en

Debt Advisory

Heston heeft veel ervaring opgedaan op het gebied van Debt Advisory. De vastgoedmarkt is de laatste jaren fors geraakt door de wereldwijde economische crisis. Financiële instellingen zijn terughoudend in het verstrekken van vastgoedfinancieringen en focussen zich op bestaande relaties en het stabiliseren dan wel reduceren van de financieringsportefeuille. Dit heeft tot gevolg dat beleggers, bouwbedrijven en ontwikkelaars steeds meer moeite hebben met het financieren van zowel nieuwe als bestaande vastgoedactiviteiten. Ondernemers worstelen onder meer met de volgende vragen:

“Bij welke bank kan ik vandaag de dag terecht voor een nieuwe financiering?”

“Zijn mijn huidige banken bereid tot verlengen dan wel herfinancieren van aflopende financieringen?”

“Voldoe ik nog aan alle leningsvoorwaarden die door de bank zijn opgesteld?”

“Ik word in de gelegenheid gesteld een portefeuille of een pand te verwerven tegen een zeer interessante inkoopprijs, maar waar krijg ik dat nog gefinancierd ?”

Heston is gespecialiseerd in het structureren van vastgoedfinancieringen voor private en institutionele vastgoedbeleggers, maar ook voor bouwbedrijven en ontwikkelaars. De medewerkers van Heston beschikken over een groot netwerk van Nederlandse en buitenlandse financiële instellingen en ruime ervaring op ieder deelgebied van vastgoedfinancieringen, zoals Beleggingsfinancieringen, Bouwfinancieringen en Treasury Management. Daarnaast spelen herfinancieringen, verlengingen en herstructureringen vandaag de dag een actuele en prominente rol bij de dienstverlening van Heston.

Heston is tevens actief op het vlak van Real Estate Advisory, waarbij wij onze kennis en netwerk inzetten teneinde professionele vastgoedbedrijven te adviseren bij het optimaliseren van rendement uit de vastgoedportefeuille, ontwikkelingsportefeuille of bouwopdrachten. Hierbij is vandaag de dag veelvuldig veel creativiteit nodig om tot een vruchtbare transactie te komen. Steeds vaker wordt Heston ingeschakeld bij het mogelijk maken van transacties, waarbij zowel financieringskennis als ook kennis van dealstructurering van pas komen.