• nl
  • en

Bouwfinanciering

Heston heeft veel ervaring in het arrangeren van Bouwfinancieringen voor ontwikkelaars, bouwbedrijven maar ook voor beleggers die bestaand onroerend goed willen renoveren of herontwikkelen.

Het structureren van een bouwfinanciering vergt nauwkeurige afstemming tussen opdrachtgever, bouwer en bank om te komen tot een adequate financiering. Hierbij is de combinatie van kennis van ontwikkelen als ook van financieren een must.

Heston gebruikt zijn eigen stichtingskostenmodellen en daaraan ontleende financieringsmodellen om de financieringsbehoefte helder uiteen te zetten voor een financier.

Helaas past in het huidige tijdsbeeld enige terughoudendheid vanuit de banken bij het verstrekken van Bouwfinancieringen. Hierdoor is het noodzakelijk voldoende zekerheden te bieden in termen van voorverkoop/voorverhuur en vooruitzichten op de eventuele benodigde ambtelijke goedkeuringen.