• nl
  • en

Herfinancieringen/verlengingen en herstructureringen

Voor zowel vastgoedfinancieringen als voor bedrijfsfinancieringen begeleiden wij herfinancieringen en verlengingen. Ook in het geval dat dit gepaard dient te gaan met een herstructurering kan Heston een adviserende en uitvoerende rol vervullen.

Vooruitlopend op een herfinanciering, verlenging of herstructurering voeren wij veelal eerst een quick scan uit op de financieringen en bijbehorende zekerheden. Op deze wijze kunnen opdrachtgever en Heston vooraf goed de doelstellingen en de haalbaarheid daarvan beoordelen.