• nl
  • en

Treasury Management

Heston kan u adviseren op het gebied van treasury management. Financiering brengt de nodige risico’s met zich mee, zoals de verplichting tot betaling van rente en aflossing. De hoogte van de verhuuropbrengst of cashflow uit een onderneming bepaalt de mate en wijze waarop renterisico’s gemitigeerd dienen te worden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van vaste rentecontracten rechtstreeks gesloten met de geldverstrekker, maar daarnaast zijn andere vormen van renteafdekking denkbaar in de vorm van derivaten.

Het maken van een keuze hierin vergt kennis van deze producten. Heston kan u informeren en adviseren bij het aangaan van een dergelijk contract.