• nl
  • en

Tarifering

Voor Heston Insight© geldt de volgende tariefsopbouw:

  • Implementatiekosten (hoogte is afhankelijk van omvang portefeuille en verdeling werkzaamheden);
  • Licentiefee (eenmalig);
  • Maandelijkse gebruikersfee;
  • Maandelijkse fee voor opslagcapaciteit van documenten (indien > 10GB).

In geval van een implementatie zal voorafgaand aan het implementatietraject een planning met bijbehorende tijdsindicatie en deadlines met u worden afgestemd, waarbij rekening wordt gehouden met uw bijdrage in de werkzaamheden van het traject.