Herfinanciering en advies AMRES

De portefeuille bestaat uit circa 36.000 m² kantoorruimte, 17.000 m² bedrijfsruimte, 5.500 m² winkelruimte en 4.200 m² aan woonruimte verdeeld over 57 objecten. Voor 65% betreft het panden gelegen in de Randstad en de portefeuille heeft een goede bezettingsgraad. De herfinanciering van € 40 mln stelde Amres in staat uitvoering te geven aan een dynamisch beleggingsbeleid van inkoop en verkoop teneinde het rendement voor haar investeerders te verhogen.

Heston Finance Group heeft Amres bijgestaan in deze herfinanciering en voorziet haar regelmatig van strategische portefeuille advies.

     

Michel van der Horst

Partner

Telefoon IconMail Icon

BEKIJK OOK