• nl
  • en

Real Estate Advisory

Steeds vaker speelt Heston een rol bij het tot stand brengen van een vastgoedtransactie. Niet alleen voor het arrangeren van de financiering is een rol weggelegd voor Heston. Ook het verbinden van partijen (beleggers, ontwikkelaars, bouwbedrijven en financiële instellingen) is meer dan ooit een belangrijke rol van Heston. Het zoeken naar een optimale structuur, de optimale financiering en de optimale combinatie van partijen is een sport die wij graag beoefenen.

Onderdelen van Real Estate Advisory kunnen zijn:

  • Analyse van uw vastgoedportefeuille, ontwikkelingsposities e.d.;
  • Analyse van de financieringen en bijbehorende convenanten;
  • Analyse van de structuurrisico’s;
  • Analyse van de contracten;
  • Advies t.b.v. verbetering van uw rendement;
  • Advies om te komen tot verbetering van financieringsvoorwaarden;
  • Samenwerkingen initiëren met voor u belangrijke (nieuwe) stakeholders;
  • (Des)investeringsprogramma’s begeleiden.

Kortom genoeg redenen om eens nader van gedachte te wisselen als u actief in vastgoed bent. Wij zijn uiteraard altijd bereid tot een eerste vrijblijvende kennismaking.