Debt Advisory

toggle subcategoyAcquisition and refinancing toggle subcategoyProject finance toggle subcategoyMezzanine & equity
Robert Fabisch
Partner
Call Mail

Acquisition and refinancing

Wij begeleiden u met en adviseren u over de financiering van nieuw aan te kopen vastgoed of herfinanciering en verlenging van vastgoedfinancieringen en bedrijfsfinancieringen, eventueel gecombineerd met een herstructurering. Ook helpen wij u bij het adequaat structureren van een beleggingsfinanciering voor verhuurd onroerend goed (winkels, kantoren, hotels, woningportefeuilles, etc.). Vooruitlopend op een herfinanciering, verlenging of herstructurering doen wij eerst een quick scan op de financieringen en bijbehorende zekerheden. Zo kunnen wij én de opdrachtgever de doelstellingen
en de haalbaarheid daarvan vooraf goed beoordelen.

Project finance

Wij verzorgen projectfinancieringen voor ontwikkelaars en bouwbedrijven, maar ook voor (ontwikkelende) beleggers die bestaand onroerend goed willen renoveren of herontwikkelen. Het structureren van een projectfinanciering vergt nauwkeurige afstemming tussen opdrachtgever, bouwer en bank. Een combinatie van kennis van ontwikkelen én van financieren is hierbij een must. Wij gebruiken onze eigen stichtingskostenmodellen en financieringsmodellen om de financieringsbehoefte helder uiteen te zetten. Gezien de huidige terughoudendheid bij het verstrekken van bouwfinancieringen, is het noodzakelijk om banken hierbij voldoende zekerheden te bieden in termen van voorverkoop/voorverhuur en inzicht in de project afhankelijkheden, zoals vergunningen.

Mezzanine & equity

Een mezzanine & equity is een achtergestelde financiering met een hoger risico. De financiering is achtergesteld bij ‘reguliere’ bancaire financieringen. Vanwege het risico is de rentevergoeding voor dit soort financieringen hoger en de structuur complexer. In ons netwerk hebben we naast banken ook diverse contactpersonen / financiers die deze vorm van financiering aanbieden.

Debt Advisory

Financiële instellingen zijn tegenwoordig terughoudend in het verstrekken van vastgoedfinancieringen. Daardoor hebben beleggers, bouwbedrijven en ontwikkelaars steeds meer moeite met het financieren van hun vastgoedactiviteiten. Ondernemers worstelen met vragen als: “Bij welke bank kan ik terecht voor een nieuwe financiering?” of “Voldoe ik nog aan alle leningsvoorwaarden die door de bank zijn opgesteld?”. Heston adviseert en begeleidt u hierbij.

Wij zijn gespecialiseerd in het (her)structureren, herfinancieren en verlengen van vastgoedfinancieringen voor private en institutionele vastgoedbeleggers, bouwbedrijven en ontwikkelaars. Wij hebben ruime ervaring op ieder deelgebied van vastgoedfinancieringen, zoals beleggingsfinancieringen, projectfinancieringen en treasury management. Via ons profiteert u van ons grote netwerk van Nederlandse en buitenlandse financiële instellingen.

Actuele rentetarieven: https://beurs.fd.nl/rente-valuta/