“Betaal ik te veel rente?”

De huidige financieringsmarkt voor commercieel vastgoed is totaal anders dan de financieringsmarkt van voor 2008. Financiers voeren als gevolg van o.a. Basel 3 een stringenter beleid, met als resultaat een grondige analyse van de vastgoedobjecten én achterliggende ondernemers en investeerders. Aangescherpte eisen leiden tot meer afwijzingen. Daar waar wel gefinancierd wordt, vindt steeds meer prijsdifferentiatie plaats.

Ook de komst van nieuwe toetreders op de financieringsmarkt heeft het prijspallet meer kleur gegeven. De renteopslagen voor senior loans van 40% tot 75% loan to value kunnen variëren van 1,25% tot 5%. Renteopslagen van meer risicodragende financieringen met een loan to value van 65% tot 90%, zoals bijvoorbeeld Value Add financieringen, Mezzanine loans of Junior loans, variëren al snel tussen 5% en 12%. Hoe kunt u als vastgoedinvesteerder toetsen of u value for money krijgt?

Hoe weet u of uw risico/pricing profiel klopt? Financiers hebben instrumenten om te berekenen welk rendement op een lening wordt behaald, maar een investeerder houdt zich bezig met het totale rendement op de portefeuille. Natuurlijk probeert u een zo laag mogelijk rentetarief uit te onderhandelen. Maar het is lastig om te bepalen of u een goede deal hebt gedaan, simpelweg omdat de opbouw van een rentetarief bij financiers vaak een black box is. Zelfs binnen één financiële instelling kan per (soort) loket het tarief aanzienlijk verschillen. Dat geeft al aan hoe lastig het is om tot het meest gunstige tarief te komen – los van de overige voorwaarden. Staan de overige voorwaarden een dynamisch investeringsbeleid toe!?

In deze wereld met geringe transparantie, biedt het inschakelen van een vakkundige en professionele intermediair uitkomst. Deze professionals zijn dagelijks bezig met het uitonderhandelen van vastgoedfinancieringen voor klanten en ze kennen de tarieven per financier. Door het optimaliseren van de financieringsvoorwaarden, zoals rente, aflossing, zekerheden, structuur etc., verdient een intermediair zichzelf ruimschoots terug. Wilt u weten of uw bestaande financieringen aansluiten op de kwaliteit van uw onroerend goed portefeuille, de kasstroom die daaruit gegenereerd wordt en uw beleggingsstrategie? Neem even contact met ons op! Wij doen graag een vrijblijvende Quick scan van uw portefeuille en bijbehorende financieringen.

Michel van der Horst

Partner

Telefoon IconMail Icon

LEES MEER