Herfinanciering en advies AMRES

AMRES uit Utrecht eigenaar en manager van een gediversifieerde onroerend goed portefeuille bestaande uit verschillende objecten, zoals kantoren, bedrijfsverzamelgebouwen, winkelruimte en appartementen. Een deel van de winkels/appartementen is aangewezen als rijksmonument. De panden zijn grotendeels gelegen in de Randstad en de portefeuille heeft een goede bezettingsgraad. De herfinanciering van € 30 mln bij RNHB stelde AMRES in staat uitvoering te geven aan een dynamisch beleggingsbeleid van inkoop en verkoop teneinde het rendement voor haar investeerders te verhogen.

Heston Finance Group heeft AMRES bijgestaan in deze herfinanciering en voorziet haar regelmatig van strategisch portefeuille advies.

 

 

Michel van der Horst

Partner

Telefoon IconMail Icon

BEKIJK OOK