“Betaal ik te veel rente?”

De huidige financieringsmarkt voor commercieel vastgoed is totaal anders dan de financieringsmarkt van voor 2008. Financiers voeren als gevolg van o.a. Basel 3 een stringenter beleid, met als resultaat een grondige analyse van de vastgoedobjecten én achterliggende ondernemers en investeerders. Aangescherpte eisen leiden tot meer afwijzingen. Daar waar wel gefinancierd wordt, vindt steeds meer prijsdifferentiatie plaats.